(platnost od 1.1.2023)

Ceník neplacených výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má centrum PREDIKO smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu.

Nehrazené výkony je možno platit nejen hotově, ale také platebními kartami. Přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard a VISA.

PRENATÁLNÍ PÉČE

jednočetná gravidita vícečetná gravidita
Kombinovaný test v I trimestru + preeklampsie 2000,- Kč 2700,- Kč
IT (integrovaný test) 450,- Kč
Superkonziliární UZ screening II trimestru provedený v návaznosti na KT v Prediku 1800,- Kč 2500,- Kč
Superkonziliární UZ screening II trimestru provedený bez návaznosti na KT v Prediku 2400,- Kč 3200,- Kč
Screening preeklampsie II trimestr 1800,- Kč
UZ srdce plodu 1200,- Kč 1600,- Kč
UZ screening III trimestru, vč. růstové restrikce 1200,- Kč 1600,- Kč
Screening růstové restrikce 800,- Kč 1000,- Kč
Foto černobílá 1 ks 200,- Kč
Foto 3D 1 ks 300,- Kč
DVD záznam včetně speciálně upraveného flash disku 2D délka záznamu 10 minut 600,- Kč
DVD záznam včetně speciálně upraveného flash disku 3D/4D délka záznamu 10 minut + foto 1100,- Kč

GENETICKÁ VYŠETŘENÍ

Klinicko genetické vyšetření kontrolní (malá genetická konzultace) 430,- Kč
Cílené klinickogenetické vyšetření bez uzavření výsledku (genetická konzultace 28022) 1840,- Kč
Klinickogenetické vyšetření komplexní (genetická konzultace 28021) 3020,- Kč
Vyšetření karyotypu z periferní krve 4480,- Kč
Vyšetření karyotypu z plodové vody 6590,- Kč
FISH (fluorescenční in situ hybridizace) 1780,- Kč
Faktor V Leiden (R506Q~G1691A) + Faktor II Prothrombin (G20210A) 1200,- Kč
MTHFR (C677T) 600,- Kč
MTHFR (A1298C) 600,- Kč
Glykoprotein Ia (C807T) 750,- Kč
Glykoprotein IIIa (L33P~T393C) 750,- Kč
Faktor XIII (Val34Leu) 750,- Kč
PAI-1 (4G/5G) 750,- Kč
Janus Kinase 2 (V617F) 1500,- Kč
CALR (exon 9) 3000,- Kč
Fúzní gen BCR/ABL 1800,- Kč
Hemochromatóza (C282Y, H63D, S65C) 1500,- Kč
HLA-B27 1000,- Kč
Angiotensin konvertující enzym (I/D) 1500,- Kč
Cystická fibróza (35 mutací + Tn/TGn IVS8) 9500,- Kč
Mikrodelece Y AZFa,b,c 3000,- Kč
Syndrom fragilního chromozómu X(FRAXA) 5000,- Kč
Spinální muskulární atrofie (SMA – delece genu SMN1) 5000,- Kč
Connexin 26 (35delG GJB2) 1500,- Kč
VKORC1 + CyP2C9 1900,- Kč
TPMT (G238C, G460A, A719G) 1500,- Kč
Celiakální sprue (DQ2, DQ8) 1500,- Kč
Laktózová intolerance (C/T-13910, G/A-22018) 1500,- Kč
ApoB-100 (R3500Q) 1100,- Kč
ApoE (E2, E3, E4) 2200,- Kč
Gilbertův syndrom (UGT1A1 TATA box) 1500,- Kč
Kongenitální adrenální hyperplázie (CAH) – 11 mutací + MLPA 6000,- Kč
Receptor pro folikulstimulační hormon (FSHr) 1500,- Kč
QF-PCR (Amnio-PCR: aneuploidie chromozomů 21, X, Y) 2500,- Kč
QF-PCR (Amnio-PCR: aneuploidie chromozomů 21, 13, 18, X, Y) 3000,- Kč
Test otcovství (anonymní: otec + dítě + matka) 4500,- Kč

Neinvazivní testy (NIPT)

MaterniT GENOME 18 400,- Kč
MaterniT21 PLUS 12 600,- Kč

Gynekologická ambulance

Jednorázová plastová zrcadla + hygienické pomůcky 80,- Kč
UZ gynekologické vyšetření na přání pacientky 500,- Kč
Foto z UZ plodu 50,- Kč
Těhotenský balíček 1600,- Kč
Oddálení menstruace na žádost, vč. UZ vyšetření + poučení 200,- Kč
Postkoitální antikoncepce – první hormonální pomoc při nechráněném styku 250,- Kč
Zavedení IUD (nitroděložního tělíska) + je třeba připočíst zvolené řešení (Mirena, GyneT, Multiload, …) 1700,- Kč
Gynekologické vyšetření a léčba obtíží 900,- Kč
Vstupní gynekologická prohlídka na žádost zaměstnavatele 400,- Kč
Očkování proti HPV děložního čípku (cena dle druhu vakcíny) plus aplikace 350,- Kč
Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství včetně vaginálního UZ 1200,- Kč
Provedení těhotenského testu v ordinaci 100,- Kč
Měření foliklů na žádost pacientky 300,- Kč
Liquid based cytologie (LBC) 700,- Kč
Screening růstové restrikce 600,- Kč
HPV-HR testace (test na zjištění přítomnosti rizikových virů) 1200,- Kč
Manipulační poplatek při aplikaci antikoncepční injekce, očkování 350,- Kč
Konzultace nálezu u neregistrovaných pacientek 1000,- Kč
Agolutin včetně aplikace 100,- Kč
Preventivní prohlídka (Uz vyš. , gynekol. vyš. Cytologie) 1500,- Kč
Gardasil 9 plus aplikace 3900,- Kč
Administrativní úkon na přání pacientky 200,- Kč
Vystavení receptu na hormonální léčbu 60,- Kč
Vystavení žádosti o sterilizaci 100,- Kč
Sepsání nálezu při vyžádání pacientky 200,- Kč
Vyplnění formuláře komerčního připojištění na žádost pacientky 300,- Kč